ඔප්ටිකල් මොඩියුලය

යන්ත්‍ර දර්ශන පරීක්ෂාව යනු මිනිස් දෘශ්‍ය හැකියාවන් අනුකරණය කිරීමට සහ සුදුසු තීරණ ගැනීමට දෘශ්‍ය පද්ධති, කාර්මික ඩිජිටල් කැමරා සහ රූප සැකසුම් මෙවලම් භාවිතයෙන් කර්මාන්තශාලා ස්වයංක්‍රීයකරණයේ රූප විශ්ලේෂණ ශිල්පීය ක්‍රම යෙදීමයි.කර්මාන්තයේ යෙදුම් ප්‍රධාන කාණ්ඩ හතරකට අයත් වේ, ඒවා ඇතුළුව: හඳුනාගැනීම, හඳුනාගැනීම, මැනීම, සහ ස්ථානගත කිරීම සහ මගපෙන්වීම. මෙම මාලාවේ, Lumispot ඉදිරිපත් කරයි:තනි පේළි ව්‍යුහගත ලේසර් මූලාශ්‍රය,බහු රේඛා ව්‍යුහගත ආලෝක ප්‍රභවය සහආලෝකකරණ ආලෝක ප්රභවය.